تگ سویچی 125KHZ

ریال275,000
تگ سویچی و یا تگ جاسوئیچی RFID با فرکانس 125Khz، با دارا بودن يک مدار الکترونيکی، زمانی که تگ در نزدیکی کدخوان ( RFID Reader ) قرار می گيرد، میدان مغناطيسی تولید شده توسط کد خوان باعث فعال شدن تگ می گردد. و تگ اقدام به ارسال داده از طریق پالس های راديويی می نماید. در نهايت داده توسط کدخوان دريافت و به یک کامپیوتر یا میکروکنترلر ارسال می گردد.

کارت هوشمند 125Khz

ریال275,000
تگ و يا کارت RFID ، شامل يک مدار الکترونيکی است، زمانی که تگ نزدیک و یا در محدوده کدخوان ( RFID Reader ) قرار می گيرد، میدان مغناطيسی تولید شده توسط کد خوان باعث فعال شدن تگ می گردد. در ادامه، تگ بطور پيوسته اقدام به ارسال داده از طریق پالس های راديويی می نماید. در نهايت داده توسط کدخوان دريافت و به یک کامپیوتر، میکروکنترلر و یا سیستم های دیگر جهت پردازش ارسال می گردد.

تگ سویچی 13.56MHZ

ریال275,000
تگ سویچی و یا تگ جاسوئیچی RFID با فرکانس 13.56Khz، با دارا بودن يک مدار الکترونيکی، زمانی که تگ در نزدیکی کدخوان ( RFID Reader ) قرار می گيرد، میدان مغناطيسی تولید شده توسط کد خوان باعث فعال شدن تگ می گردد. و تگ اقدام به ارسال داده از طریق پالس های راديويی می نماید. در نهايت داده توسط کدخوان دريافت و به یک کامپیوتر یا میکروکنترلر ارسال می گردد.

کارت هوشمند 13.56Mhz

ریال275,000
تگ و يا کارت RFID ، شامل يک مدار الکترونيکی است، زمانی که تگ نزدیک و یا در محدوده کدخوان ( RFID Reader ) قرار می گيرد، میدان مغناطيسی تولید شده توسط کد خوان باعث فعال شدن تگ می گردد. در ادامه، تگ بطور پيوسته اقدام به ارسال داده از طریق پالس های راديويی می نماید. در نهايت داده توسط کدخوان دريافت و به یک کامپیوتر، میکروکنترلر و یا سیستم های دیگر جهت پردازش ارسال می گردد.  

مچ بند RFID

ریال1,100,000
مچ بند سیلیکونی RFID یکی از نیازهای امروزه برای مردم در صنعت RFID تبدیل شده است. این مچ بندهای RFID برای مقاصد و در رنگهای مختلف در دسترس هستند که باعث جذابیت آنها در چشم مردم می شود. استفاده از دست بند های سلیکونی RFID نه تنها امروزه مرسوم است، بلکه مفید هم می باشند. و اغلب در باشگاه ها و مراکز تفریحی برای ورود، خروج و استفاده ایمن از امکانات استفاده می شود.